Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84)274-3727015

Fax : 0274-3727013

Email: info@donghungfootwear.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Lô 3.2, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84)274-3727015 - Fax : 0274-3727013

Email: info@donghungfootwear.com